Middag på Fiskeboda resturang

Club Soldis lördagen den 5 augusti 2006

Karl-Erik Gustavsson, Oskarhanm, var den flitigaste fotografen under Club Soldis träff.

Vi hade mycket att samtala om under de två och en halv timmar vi åt middag på restaurangen i Fiskeboda. Jag framförde de skäl till frånvaro som lämnats mig av de medlemmar som ej var närvarande. En del var sjuka, andra var på resa till främmande land, några hade redan bokat in åtagande av olika slag. Någon hade inte lyckats finna lämplig resmöjlighet. Jag uppfattade att samvaron för oss 5 exbrandmän med fruar var givande för var och en.

Hela halvön vid Fiskeboda ägs av stiftelsen Barnens ö med rötter i början av förra seklet och fortfarande verksam med att ge behövande barn och ungdomar tillfälle att uppleva stimulerade sommaraktiviteter!